zamirsi sıfat

zamirsi sıfat Fr. adjectif pronominal

Soyut veya somut bir şeyi işaret ederek değil, anarak göstermeye yarayan kelime : O fikre diyeceğim yok, fakat bu teklifi kabul edemem.


zamirsi sıfat için benzer kelimeler


zamirsi sıfat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'i', 'r', 's', 'i', ' ', 's', 'ı', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
zamirsi sıfat kelimesinin tersten yazılışı tafıs isrimaz diziliminde gösterilir.