zarf eğrileri

zarf eğrileri

bk. uzun dönem maliyet eğrisi


zarf eğrileri için benzer kelimeler


zarf eğrileri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 'f', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
zarf eğrileri kelimesinin tersten yazılışı irelirğe fraz diziliminde gösterilir.