ard hakkı

ard hakkı

1. Mehr-i müeccel, kadınlara nikâh karşılığı, ölüm veya ayrılma halinde verilmesi kararlaştırılan para. 2. Kız evi tarafından oğlan evine müsbet cevap verildiği gün, oğlan evinden kızın ailesine gönderilen hediyeler.


ard hakkı için benzer kelimeler


ard hakkı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
ard hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah dra diziliminde gösterilir.