art arda

art arda

zf. Arka arkaya: “Art arda dizdiği engelleri gittikçe büyültüyor.” -N. Uygur.


art arda için benzer kelimeler


art arda, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 'a', 'r', 'd', 'a', şeklindedir.
art arda kelimesinin tersten yazılışı adra tra diziliminde gösterilir.