artan özence

artan özence İng. accelerating premium

Üretim arttıkça ücretlere ek olarak ödenen özen payı.


artan özence için benzer kelimeler


artan özence, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
artan özence kelimesinin tersten yazılışı ecnezö natra diziliminde gösterilir.