artık sayı

artık sayı İng. added edition

Dermedeki bir yapıtın birden çok olan her sayısı.


artık sayı için benzer kelimeler


artık sayı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
artık sayı kelimesinin tersten yazılışı ıyas kıtra diziliminde gösterilir.