asaba hakkı

asaba hakkı

Kızı olan dul bir kadının, başka bir kocaya vardığında, ondan olan çocuklarının önceki kocanın mirasından alacağı hak.


asaba hakkı için benzer kelimeler


asaba hakkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'b', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
asaba hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah abasa diziliminde gösterilir.