asit mukopolisakkaritler

asit mukopolisakkaritler İng. acid mucopolysaccharides

Glikozaminoglikan.


asit mukopolisakkaritler için benzer kelimeler


asit mukopolisakkaritler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'm', 'u', 'k', 'o', 'p', 'o', 'l', 'i', 's', 'a', 'k', 'k', 'a', 'r', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
asit mukopolisakkaritler kelimesinin tersten yazılışı reltirakkasilopokum tisa diziliminde gösterilir.