ayak cildesi

ayak cildesi

Deriyi kıstırmaya yarıyan, bir metre uzunluğunda arası ayrık bir dikici aygıtı.


ayak cildesi için benzer kelimeler


ayak cildesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'c', 'i', 'l', 'd', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ayak cildesi kelimesinin tersten yazılışı isedlic kaya diziliminde gösterilir.