ayak paltasu

ayak paltasu

Uzun saplı, keser biçiminde, ağaç düzlemekte kullanılan bir çeşit balta.


ayak paltasu için benzer kelimeler


ayak paltasu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'p', 'a', 'l', 't', 'a', 's', 'u', şeklindedir.
ayak paltasu kelimesinin tersten yazılışı usatlap kaya diziliminde gösterilir.