ayak satıcısı

ayak satıcısı

a. Gezgin satıcı.


ayak satıcısı için benzer kelimeler


ayak satıcısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 't', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ayak satıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcıtas kaya diziliminde gösterilir.