ayak tavuşdusu

ayak tavuşdusu

bk. ayak tavışı.


ayak tavuşdusu için benzer kelimeler


ayak tavuşdusu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'v', 'u', 'ş', 'd', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ayak tavuşdusu kelimesinin tersten yazılışı usudşuvat kaya diziliminde gösterilir.