ayak ucu

ayak ucu

a. 1. Yatılan bir yerin ayak uzatılan yeri. 2. sp. Ayak parmak uçlarının oluşturduğu dar dayanak yüzeyi.


ayak ucu İng. toe

Ayak parmak uçlarının oluşturduğu dar dayanak yüzeyi.


ayak ucu için benzer kelimeler


ayak ucu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
ayak ucu kelimesinin tersten yazılışı ucu kaya diziliminde gösterilir.