ayak yungusu

ayak yungusu Fr. pédiluve

ayak yungusu için benzer kelimeler


ayak yungusu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'y', 'u', 'n', 'g', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ayak yungusu kelimesinin tersten yazılışı usugnuy kaya diziliminde gösterilir.