ayarlayıcı gramer

ayarlayıcı gramer İng. normativ grammar

Dili oluşturan ögeleri ses bilgisi, şekil bilgisi cümle bilgisi ve anlam bilgisi açısından inceleyen ve dildeki yanlış kulanımları düzeltme amacı güden gramer: Cebeci camisi yerine Cebeci camii, mesîre yeri yerine mesîre «gezilip görülecek yer, gezinti yeri» dokuma sanayisi yerine dokuma sanayii, parasal sıkıntı yerine para sıkıntısı vb.


ayarlayıcı gramer için benzer kelimeler


ayarlayıcı gramer, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
ayarlayıcı gramer kelimesinin tersten yazılışı remarg ıcıyalraya diziliminde gösterilir.