genel gramer

genel gramer

bk. Gramer.


genel gramer için benzer kelimeler


genel gramer, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
genel gramer kelimesinin tersten yazılışı remarg leneg diziliminde gösterilir.