gramer ulamları

gramer ulamları Fr. catégories grammaticales

Niteliklerine, şekillerine veya görevlerine göre kelimelerin ayrıldıkları sınıflar, isim ulamı, fiil ulamı, cins ulamı, sayı ulamı, kişi ulamı, kip ulamı gibi.


gramer ulamları için benzer kelimeler


gramer ulamları, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', ' ', 'u', 'l', 'a', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
gramer ulamları kelimesinin tersten yazılışı ıralmalu remarg diziliminde gösterilir.