gramer kuralı

gramer kuralı Fr. règle de grammaire

Dilin herhangi bir konusunda üstün olan kullanış.


gramer kuralı için benzer kelimeler


gramer kuralı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
gramer kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk remarg diziliminde gösterilir.