karşılaştırmalı gramer

karşılaştırmalı gramer Fr. grammaire comparée

Karşılaştırmalı dilbilim anlamdaşı.


karşılaştırmalı gramer İng. comparative grammar

Aynı dil ailesine giren dilleri veya bir dilin lehçelerini ses, şekil, cümle ve anlam bilgileri bakımından karşılaştırmalı olarak inceleyen gramer.


karşılaştırmalı gramer

Azerbaycan Türkçesi: müğayisäli grammatika; Türkmen Türkçesi: deňeşdirmegrammatika; Gagauz Türkçesi: yaraştırma gramatikası ~ *karşılaştırma gramatikası; Özbek Türkçesi: qiyósiy grammatika; Uygur Türkçesi: selişturma grammatika; Tatar Türkçesi: çağıştırmalıgrammatika; Başkurt Türkçesi: sağıştırma grammatika; Kmk: tenleşdiriw grammatika;Krç.-Malk.: teňleşdiriw grammatikası; Nogay Türkçesi: tenlestîriiw grammatika; Kazak Türkçesi: salıstırmalı grammatika; Kırgız Türkçesi: salıştırmaluu grammatika ~ *karşılaştırmaluugrammatika; Alt:: tündeştirü grammakita; Hakas Türkçesi: tiňnestîrîg grammatika; Tuva Türkçesi: tennelge grammatikazı; Şor Türkçesi: *tenneştirg grammatika; Rusça: sravnitelnaya ~sopostavitelnaya ~ komparativnaya grammatika;~


karşılaştırmalı gramer için benzer kelimeler


karşılaştırmalı gramer, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
karşılaştırmalı gramer kelimesinin tersten yazılışı remarg ılamrıtşalışrak diziliminde gösterilir.