birim yuvar

birim yuvar İng. unit sphere

(X, d) ölçevli uzayında alman bir a öğesi için (…)kümesi.


birim yuvar İng. unit ball

X metrik uzayında merkezi sıfır noktası ve yarıçapı 1 olan yuvar.


birim yuvar için benzer kelimeler


birim yuvar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
birim yuvar kelimesinin tersten yazılışı ravuy mirib diziliminde gösterilir.