bitişik çanakyapraklılar

bitişik çanakyapraklılar Osm. mütelâsik-ül vüreykat-ı tüveyciye

(botanik)


bitişik çanakyapraklılar için benzer kelimeler


bitişik çanakyapraklılar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'n', 'a', 'k', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
bitişik çanakyapraklılar kelimesinin tersten yazılışı ralılkarpaykanaç kişitib diziliminde gösterilir.