çıkarım primi

çıkarım primi İng. premium on issued equity shares, premium on issued shares

Ortaklıkların hisse senetlerini çıkarım fiyatının üzerinde bir fiyatla satmaları sonucunda satış fiyatı ile çıkarım fiyatı arasında oluşan pozitif fark. krş. çıkarım fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı, hisse senedi piyasa fiyatı


çıkarım primi için benzer kelimeler


çıkarım primi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
çıkarım primi kelimesinin tersten yazılışı imirp mırakıç diziliminde gösterilir.