likidite primi

likidite primi İng. liquidity premium

1. Aynı miktar ve özelliklere sahip iki taşınır değer arasındaki likidite farklılıklarından kaynaklanan fiyat farkı. 2. Uzun vadeli fon sağlamak için likiditesi düşük taşınır değer satan borçlunun ödediği ek faiz.


likidite primi için benzer kelimeler


likidite primi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'k', 'i', 'd', 'i', 't', 'e', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
likidite primi kelimesinin tersten yazılışı imirp etidikil diziliminde gösterilir.