ihracat primi

ihracat primi

bk. dışsatım primi


ihracat primi için benzer kelimeler


ihracat primi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
ihracat primi kelimesinin tersten yazılışı imirp tacarhi diziliminde gösterilir.