iş riski primi

iş riski primi İng. hazard premium, hazard bonus

Tehlikeli çalışma koşullarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı işçiye yapılan ek ödeme.


iş riski primi için benzer kelimeler


iş riski primi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'r', 'i', 's', 'k', 'i', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
iş riski primi kelimesinin tersten yazılışı imirp iksir şi diziliminde gösterilir.