çıkış primi

çıkış primi İng. Export subsidy

Belirli malların yurt dışına çıkarılmasını isteklendirmek için, genellikle devletçe yapılan yardımlar (para yardımı, vergi bağışıklığı gibi).


çıkış primi için benzer kelimeler


çıkış primi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
çıkış primi kelimesinin tersten yazılışı imirp şıkıç diziliminde gösterilir.