ihraç primi

ihraç primi

bk. çıkarım primi


ihraç primi için benzer kelimeler


ihraç primi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'ç', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
ihraç primi kelimesinin tersten yazılışı imirp çarhi diziliminde gösterilir.