dışsatım primi

dışsatım primi İng. export premium, export bonus, premium on export, export bounty

Dışsatımı yapılacak malların fiyatlarının düşürülerek rekabet gücünün artırılması amacıyla dışsatımcıya devletçe yapılan parasal yardım biçimindeki teşvik türü.


dışsatım primi için benzer kelimeler


dışsatım primi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 't', 'ı', 'm', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
dışsatım primi kelimesinin tersten yazılışı imirp mıtasşıd diziliminde gösterilir.