dili bozuk

dili bozuk

sf. 1. Bir dili doğru ve düzgün konuşamayan (kimse). 2. mec. Küfürlü sözler söyleyen.


dili bozuk için benzer kelimeler


dili bozuk, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', şeklindedir.
dili bozuk kelimesinin tersten yazılışı kuzob ilid diziliminde gösterilir.