diz bağı

diz bağı

a. Dizde çorabın tutturulduğu bağ.


diz bağı Fr. jarretière
diz bağı İng. carpal tied

Sığırları yatırmak için ön ayaklardan birinin bukağılığına ilmek yapılan ipin bilek ekleminden bükülen bacak üzerinde birkaç kez dolandırılıp bağlanmasıyla yapılan bağ.


diz bağı için benzer kelimeler


diz bağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
diz bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab zid diziliminde gösterilir.