dizi adı

dizi adı İng. series title

Bir yazının ya da yapıtın içinde bulunduğu dizinin genel adı.


dizi adı İng. série title

Sinema/TV. Bir film ya da televizyon dizisinin genel adı.


dizi adı için benzer kelimeler


dizi adı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', ' ', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
dizi adı kelimesinin tersten yazılışı ıda izid diziliminde gösterilir.