dizi bağlama

dizi bağlama İng. series connection

dizi bağlama için benzer kelimeler


dizi bağlama, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
dizi bağlama kelimesinin tersten yazılışı amalğab izid diziliminde gösterilir.