dolaylamalı çekim

dolaylamalı çekim Fr. conjugaison périphrastique

Kazanmış olacak idim gibi birçok kelimeden meydana gelen çekim şekli.


dolaylamalı çekim için benzer kelimeler


dolaylamalı çekim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'a', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
dolaylamalı çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ılamalyalod diziliminde gösterilir.