durağan anamal

durağan anamal İng. fixed copital

Tecimsel bir girişimin toprak, yapı, makine, üretim ve yapım yeri gibi kullanılır taşınır ve durağan değerleri. Durağan anamala yapılan yatırım.


durağan anamal için benzer kelimeler


durağan anamal, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'a', 'n', 'a', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
durağan anamal kelimesinin tersten yazılışı lamana nağarud diziliminde gösterilir.