gayr-i mislî eşyâ

gayr-i mislî eşyâ

benzeri bulunmayan, benzersiz nesneler.


gayr-i mislî eşyâ için benzer kelimeler


gayr-i mislî eşyâ, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'y', 'r', '-', 'i', ' ', 'm', 'i', 's', 'l', 'î', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'â', şeklindedir.
gayr-i mislî eşyâ kelimesinin tersten yazılışı âyşe îlsim i-ryag diziliminde gösterilir.