gayr-i mu`teber

gayr-i mu`teber

geçmez.


gayr-i mu`teber için benzer kelimeler


gayr-i mu`teber, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'y', 'r', '-', 'i', ' ', 'm', 'u', '`', 't', 'e', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
gayr-i mu`teber kelimesinin tersten yazılışı rebet`um i-ryag diziliminde gösterilir.