ikili bolü

ikili bolü İng. dichotomy

1. Bir cinsi simgeleyen kavramın, o cinsi bütünüyle kapsayacak biçimde ikiye bölünmesi. (Örneğin "hayvan" sözcüğünün omurgalı ve omurgasız diye ayrılması.) 2. Bir evrenin ya da örneklemin iki özel bölüme ayrılması. (Örneğin: Erkek ve kadın) 3 -Genel anlamda, iki karşılıklı seçenek biçiminde görülen kesin bölünme.


ikili bolü için benzer kelimeler


ikili bolü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'b', 'o', 'l', 'ü', şeklindedir.
ikili bolü kelimesinin tersten yazılışı ülob iliki diziliminde gösterilir.