ikili öbeklendirme

ikili öbeklendirme İng. dichotomic classification

Herhangi bir öbeğin ayrık, tüketici iki alt öbeğe ayrılması. || İkili öbeklendirme, iki öğeli bölümleyici yüklem kümesine dayanan öbeklendirmedir.


ikili öbeklendirme için benzer kelimeler


ikili öbeklendirme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'ö', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
ikili öbeklendirme kelimesinin tersten yazılışı emridnelkebö iliki diziliminde gösterilir.