ikinci film

ikinci film İng. second feature, cofeature, programmer, B picture

Sinema İkili izlencedeki iki filmden önemsiz olanı.


ikinci film için benzer kelimeler


ikinci film, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', şeklindedir.
ikinci film kelimesinin tersten yazılışı mlif icniki diziliminde gösterilir.