ikinci özne

ikinci özne

bk. Özne.


ikinci özne için benzer kelimeler


ikinci özne, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'ö', 'z', 'n', 'e', şeklindedir.
ikinci özne kelimesinin tersten yazılışı enzö icniki diziliminde gösterilir.