ikincil filizlenme

ikincil filizlenme İng. secondary recrystallization

Birincil filizlenme sonucu oluşmuş tanelerin, birden aşırı büyümeye uğramaları olayı, ikinci evre grafitlenmesi diye de bilinir.


ikincil filizlenme için benzer kelimeler


ikincil filizlenme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'f', 'i', 'l', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
ikincil filizlenme kelimesinin tersten yazılışı emnelzilif licniki diziliminde gösterilir.