ikincil haberciler

ikincil haberciler İng. secondary messengers

Hücre yüzeyindeki reseptörlerin birincil habercilerle (hormon, nörotransmitter gibi) uyarılması sonucu hücre içinde teşekkül eden, miktarları artan ya da azalan ve hücrede belli bir cevabın verilmesini sağlayan halkasal adenozin monofosfat (cAMP), halkasal guanozin monofosfat (cGMP), diasilgliserol, inozitol trifosfat (IP3) ve kalsiyum iyonları (Ca2+) gibi bileşikler. Sekonder haberciler.


ikincil haberciler için benzer kelimeler


ikincil haberciler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', 'c', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
ikincil haberciler kelimesinin tersten yazılışı relicrebah licniki diziliminde gösterilir.