ikincil ilişki

ikincil ilişki İng. secondary relation

Bireyler arasında örgütler, yığın iletişim araçları ya da öteki bilgi ve ileti yollarıyla dolaylı olarak kurulan ilişki, bk. birincil ilişki.


ikincil ilişki için benzer kelimeler


ikincil ilişki, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', şeklindedir.
ikincil ilişki kelimesinin tersten yazılışı ikşili licniki diziliminde gösterilir.