ikincil kırıcı

ikincil kırıcı İng. recrusher

ikincil kırıcı için benzer kelimeler


ikincil kırıcı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
ikincil kırıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcırık licniki diziliminde gösterilir.