ikincil kollar

ikincil kollar İng. sub-tributary

Bir akarsu ağının anaakarsu dışında kalan, büyüklü küçüklü tüm öteki kolları.


ikincil kollar için benzer kelimeler


ikincil kollar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'o', 'l', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ikincil kollar kelimesinin tersten yazılışı rallok licniki diziliminde gösterilir.