ikincil sürgendoku

ikincil sürgendoku Osm. méristeme secondaire

(botanik)


ikincil sürgendoku için benzer kelimeler


ikincil sürgendoku, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'ü', 'r', 'g', 'e', 'n', 'd', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
ikincil sürgendoku kelimesinin tersten yazılışı ukodnegrüs licniki diziliminde gösterilir.