iktisadi bakış

iktisadi bakış İng. economic vision

İktisadi karar birimlerinin iktisadi olay ve olguları algılamasına, buna bağlı olarak mevcut durumu ve geleceği değerlendirmesine temel olan bakış açısı.


iktisadi bakış için benzer kelimeler


iktisadi bakış, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
iktisadi bakış kelimesinin tersten yazılışı şıkab idasitki diziliminde gösterilir.