iktisat kuramı

iktisat kuramı İng. economic theory

Karmaşık iktisadi olaylar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin, zaman ve mekân boyutundan bağımsız olarak belirlenmesi ve nedensellik ilişkisi çerçevesinde genel bir çözümlemesinin yapılarak ulaşılan kurallar bütünü.


iktisat kuramı için benzer kelimeler


iktisat kuramı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
iktisat kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk tasitki diziliminde gösterilir.