iletkenlik eşdeğerleyimi

iletkenlik eşdeğerleyimi İng. conductometric titration

Eşdeğerleyimde, elektrolit çözeltisinin değişen iletkenliğini ölçüp bunu eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizgeye geçirerek çözeltideki özdek niceliğini belirleme.


iletkenlik eşdeğerleyimi için benzer kelimeler


iletkenlik eşdeğerleyimi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'y', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
iletkenlik eşdeğerleyimi kelimesinin tersten yazılışı imiyelreğedşe kilnekteli diziliminde gösterilir.