kapalı yordam

kapalı yordam İng. closed routine

kapalı yordam için benzer kelimeler


kapalı yordam, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
kapalı yordam kelimesinin tersten yazılışı madroy ılapak diziliminde gösterilir.